Telemarketing vs. telefonförsäljning: Vad är det för skillnad?

June 22, 2021
Telemarketing
Såhär enkelt är det:
Välj önskad tjänst och begär offerter.
Vi matchar din begäran med våra partners.
Du mottar kostnadsfritt offerterna.

Kanske håller du med om att de båda termerna gjorde dig förvirrad första gången du hörde dem. Ordet "tele" antyder att det rör sig om telefonsamtal.

Ofta har människor betraktat orden som inbördes utbytbara. Att fortsätta att göra det kan dock påverka företagets tjänster och prestationer negativt, vilket inte är så förvånande då 92 procent av alla kundinteraktioner sker över telefon.

Därför är det mycket viktigt för dig att känna till den grundläggande skillnaden mellan telemarketing och telefonförsäljning och vilken av termerna du bör använda för din marknadsföringskampanj.

Skillnaden mellan telemarketing och telefonförsäljning

Telemarketing är en tjänst som omfattar olika uppgifter där man använder telefonen för att bygga upp en relation med ett prospekt eller en kund. Det handlar om att identifiera viktiga prospekt, leadgenererande tjänster, marknadsundersökningar och även mötesbokning. Ett telemarketingföretag kan göra följande för ditt företag:

 • Skapa varumärkeskännedom
 • Dela information om produkter och tjänster till potentiella kunder
 • Boka eller schemalägga möten
 • Sluta avtal över telefon

Oavsett om det rör sig om B2C- eller B2B-telemarketing används flera metoder för att hjälpa dig nå dina affärsmål. Telemarketing är som en föregångare till den faktiska försäljningen, med ett riktat tillvägagångssätt som hjälper dig att lösa dina nuvarande affärsbehov.

Genom telemarketing kan du hämta information från potentiella kunder och bedöma deras intresse innan de köper dina tjänster eller produkter.

Vi kan säga att det är som ett paraply som täcker relaterade telefonförsäljningsuppgifter, inklusive tjänster som erbjuds av vanlig telefonförsäljning, och som syftar till att sälja direkt till potentiella kunder med inkommande telefonsamtal eller utgående "cold calls" (icke begärda samtal).

Även om både telemarketing och telefonförsäljning kräver människor med utmärkta kommunikativa färdigheter bör de som jobbar inom telemarketing ha bred kunskap om varumärke, historik, statistik och andra relevanta affärsdetaljer.

Detta hjälper till att skapa varumärkeskännedom åt varje potentiell kund de kan komma att tala med på telefon, och det förbättrar även kundnöjdheten. Under tiden bör det telefonförsäljningsteam som har hand om din försäljningskampanj förutse prospektets potentiella reaktioner, behov, önskemål och motstånd.

Du kan bilda en telefonförsäljningsavdelning på ditt företag, som tar emot inkommande samtal eller kallringer kunder för att värva dem. Du kan även outsourca verksamheten till ett B2C- eller B2B-företag med ett etablerat telefonförsäljningsteam.

Med tanke på att båda sätten är bra undrar du kanske vad som vore bäst för ditt företag eller branschen du jobbar inom?

Vad kan telemarketing göra för dig?

Eftersom telemarketing omfattar andra aspekter av försäljning över telefon finns flera fördelar, som till exempel:

 • Telemarketing kan presentera ditt varumärke och dess produkter och tjänster
 • Generera intresse från potentiella leads
 • Ta kontakt med prospekt och prata om köptrender
 • Driva kampanjer som är effektiva för din tillväxt
 • Möjliggöra aktiviteter som producerar leads, som till exempel att bevaka kundbeteenden, samt marknadsundersökningar
 • Få ditt prospekt att boka ett möta och kanske sluta ett avtal.
 • Få ditt prospekt att boka ett möta och kanske sluta ett avtal. Hjälpa telefonförsäljarteamet med att hitta pålitliga källor så att de kan sälja.
 • Ta itu med spörsmål och andra problem från en potentiell kund
 • Utveckla en kontinuerlig försäljningspipeline och en lång rad prospekt
 • Minska mängden tid och pengar som slösas bort på icke-riktade marknadsföringsaktiviteter

Vad kan telefonförsäljning göra för dig?

Å ena sidan har telefonförsäljningskampanjer en mer omedelbar approach till ditt företags intäkter, beträffande det välutbildade telefonförsäljarteamet, som vänder sig till potentiella kunder och erbjuder produkter och tjänster.

 • Telefonförsäljning minskar också resekostnader och andra avgifter eftersom allt sker över telefon.
 • Telefonförsäljning kan erbjuda ett hängivet säljteam som hör av sig till prospekt och omvandlar dem till köpare.
 • Telefonförsäljning ökar antalet konverterade leads, vilket hjälper till att förbättra företagets avkastning på investeringar (ROI, Return on investment).

Vi kan inte säga att det ena är bättre än det andra eftersom allt handlar om vilket syfte och vilket system som fungerar bäst för ditt företag. Man kan även kombinera telemarketing med telefonförsäljning, eftersom telemarketing kan hjälpa till med att generera möjliga leads och telefonförsäljning kan omvandla leadsen till försäljning.

Att välja mellan telemarketing och telefonförsäljning

Om du fortfarande känner dig förvirrad kring skillnaden mellan telemarketing och telefonförsäljning, så kan vi säga så här

Telemarketing är en del av leadgenereringsprocessen som gör det möjligt för dig att skapa möjligheter, öka intresset, göra marknadsundersökningar samt förbättra försäljningen över telefon. Det vill säga, det handlar inte om att bara marknadsföra produkter och tjänster, vilket telefonförsäljningen kan fokusera på.

Om du till exempel skulle bjuda in människor att delta i ett evenemang eller lansera en kampanjkod eller någon annan kupong, bör du anställa ett telemarketingföretag. Men om du vill marknadsföra och göra en kortsiktig- eller en engångsförsäljning med hjälp av telefonsamtal är telefonförsäljning det rätta tillvägagångssättet.

Telemarketing är en företagsservice som skapar möjligheter, bokar möten, förkvalificerar prospekt och genererar leads över telefon.

Telefonförsäljning är en tjänst vars mål är att sälja produkter eller tjänster över telefon.

Om du inte kan välja mellan de båda, varför nöja dig med en fristående telemarketingtjänst?

Du kan få både telefonförsäljning och telemarketing till din marknadsföringskampanj och öka ditt företags vinst.

Oavsett vad du väljer kommer du lättare att få kontakt med dina kunder och förhoppningsvis sluta fler avtal.

Av den anledningen kommer du att spara tid och förbättra säljkonverteringen genom att anlita ett telemarketing- eller leadgenereringsföretag som förkvalificerar leads och kommer med bättre marknadsföringsstrategier genom marknadsundersökning.

Vill du veta mer?

Be om en kostnadsfri offert från våra telemarketingpartners, så kopplar vi ihop er med de bästa telemarketingföretagen i Sverige.

Den enkla vägen till fler bokade möten.
Anmäl dig ovan kostnadsfritt.

Related Posts

© Externmotesbokning®