Telemarketingstatistik: Framgångsfrekvenser för telemarketing

May 10, 2022
Telemarketing
Såhär enkelt är det:
Välj önskad tjänst och begär offerter.
Vi matchar din begäran med våra partners.
Du mottar kostnadsfritt offerterna.

I dagens telekombransch är framgångsfrekvenser för telemarketing ett hett ämne. Många telefonförsäljare har kämpat för att hitta prospekt, avsluta affärer och bibehålla sina siffror.

Andra har även kritiserat telemarketing för att vara ineffektivt och opraktiskt. Men är det verkligen så?

Det enda sättet att ta reda på detta är genom att bevaka tjänstens "framgångsfrekvens". Men vad bör vi veta om framgångsfrekvensen hos telemarketingbranschen?

Vad exakt är telemarketing?

Telemarketing går ut på att göra reklam för en produkt, en tjänst eller ett företag genom att använda sig att telekom. Detta innebär att telefonförsäljare är ansvariga för att ringa till potentiella kunder för att skapa försäljning, leads eller någon annan form av intäkt för sin verksamhet.

Genom att ringa ett telefonförsäljningssamtal och förvandla den chansen till något givande hoppas telefonförsäljare skapa så mycket försäljning och så många leads som möjligt. Och det är osannolikt att deras siffror kommer att förbli höga om de misslyckas med detta.

Framgångsfrekvensen i telefonförsäljningsbranschen

Framgångsfrekvensen för telemarketing är den statistik som används för att mäta effektiviteten vid kalla samtal.

Ju högre framgångsfrekvensen för telemarketing är, desto bättre är chanserna att nå potentiella konsumenter som kommer att vilja lyssna på en sälj-pitch när de ges möjlighet och samtycke till ytterligare kontakt med dig.

Telefonförsäljare använder statistik för att utvärdera hur de presterat. Till exempel, om dina telefonförsäljare har en konverteringsfrekvens på 5 av 10 i genomsnitt för försäljningssamtal, är din framgångsfrekvens för telemarketing 50 procent.

Men för att förbättra resultaten behöver du starka marknadsföringsinsatser för att engagera potentiella kunder. Detta innebär att telefonförsäljare måste använda en rad marknadsföringsstrategier och vara tillräckligt flexibla för att anpassa sig baserat på vad som fungerar bäst. Du kan hålla koll på din framgångsfrekvens på flera olika sätt. Men telefonförsäljarnas mest populära statistik för att utvärdera sin effektivitet är (a) antalet personer de ringde (kalla samtal) och (b) hur många av dessa uppringare som blev betalande kunder (konverteringsfrekvens).

Framgångsfrekvenser för telemarketing

Kalla samtal

Kalla samtal är en strategi för marknadsföringssamtal där en representant ringer en kund och marknadsför sin produkt eller tjänst.

Denna typ av statistik avgör huruvida en potentiell kund går med på att lyssna på ett försäljningsargument när tillfälle ges, även om de inte förväntade sig samtalet!

Det refererar också till antalet prospekt en telefonförsäljare kan ringa under en enskild dag. Till exempel, när en telefonförsäljare som sysslar med kalla samtal når 100 prospekt är chansen god att tio av dessa går med på att få veta mer om telefonförsäljarens företag.

Konverteringsfrekvens

En telefonförsäljares säljavslutskvot är andelen telemarketingkontakter som resulterar i en försäljning. Hur många av dessa prospekt går till slut med på att köpa något från telefonförsäljaren?

Om du fick 500 samtal, men bara en person gick med på att registrera sig för din tjänst, är din konverteringsfrekvens bara 0,02 procent.

Men eftersom kalla samtal är lättare att hålla reda på (kalla samtal kan spåras med hjälp av antalet telefonförsäljningssamtal, vilket säljavslutskvoten inte kan), använder telefonförsäljare det oftare.

Antalet leads som blev till kunder avgjorde hur effektiv den här telefonförsäljaren var i slutändan. Framgångsfrekvensen, å andra sidan, avgörs av företagets genomsnittliga säljavslutskvot.

Framgångsfrekvensstatistik för telemarketing

Framgångsfrekvens är ett lurigt ämne, och det finns inga universallösningar. Allt beror på vilken kampanj du driver, vilken målgrupp du har, vilken tidszon de befinner sig i, hur många kalla samtal du kan ringa per dag, och så vidare.

Men följande statistik kan hjälpa dig att ta reda på vilken typ av framgångsfrekvens för telemarketing du kan förvänta dig:

Vi har tagit fram lite statistik som är viktig för att förstå dina kunder, samt de bästa strategierna för en framgångsrik telemarketingkampanj.

Genom att utnyttja kalla samtal, telemarketing, sociala medier och andra dynamiska former av företagskommunikation kan telefonförsäljare fortfarande generera leads åt sitt företag.

Om du är intresserad av att utforska hur vi hjälpt andra lyckas med sin telemarketing eller om du vill ha hjälp med att komma igång med din, så kan du höra av dig till vårt team på 010 102 93 05!Den enkla vägen till fler bokade möten.
Anmäl dig ovan kostnadsfritt.

Related Posts

© Externmotesbokning®