Primär marknadsundersökning: definition, fördelar, nackdelar

January 03, 2022
Marknadsundersökning
Såhär enkelt är det:
Välj önskad tjänst och begär offerter.
Vi matchar din begäran med våra partners.
Du mottar kostnadsfritt offerterna.

Innan företag utvecklar en produkt eller tjänst vet de att de först måste utföra marknadsundersökning. Och när branschen vill få insikt direkt från sin målgrupp satsar de på den primära forskningsmetoden för datainsamling.

Vad är primär marknadsundersökning?

Primär marknadsundersökning är den den ursprungliga undersökningsformen när det kommer till att samla ny information om kunder samt tillverka produkter och tjänster utefter deras behov och vad de efterfrågar.

Den här typen av undersökningar är också viktiga när det kommer till att upptäcka trender innan de blir populära, vilket kan ge varumärken en konkurrensfördel. I det här inlägget kommer vi att gå igenom följande koncept:

  • Definitionen av primär marknads undersökning (och andra termer som används)
  • Metoder som används vid primär marknadsundersökning (med exempel)
  • Fördelar och nackdelar vid primär marknadsundersökning
  • Hur man använder primär marknadsundersökning i ens verksamhet

Primär marknadsundersökning: en överblick

Primär marknadsundersökning (även känt som primär undersökning, primär data och fältundersökning). Människor har använt det för att samla in information och för att upptäcka mer om en viss bransch och dess allmänna egenskaper, för att på så vis bättre förstå behoven och önskemålen hos ett prospekt.

Men till skillnad från sekundär forskningsanalys använder primärundersökning ny data som samlats in direkt från de primära källorna, specifikt anpassade till det aktuella projektet.

Därmed kan vi se att primära undersökningar fokuserar mer på kvalitativa observationer där forskningen är exklusiv och originell.

Fokusgrupper

Två typer av primär marknadsundersökning

Primära undersökningar kan delas in i två kategorier: utforskande undersökning och specifik undersökning. Låt oss titta närmare på dessa kategorier.

Utforskande undersökning

Primära undersökningsmetoder används ofta vid utforskande undersökningar (eller inledande marknadsundersökningar).

Detta innefattar att genomföra opinionsundersökningar eller omfattande intervjuer för att lära sig mer om en ny produkt eller tjänst och upptäcka människors attityder och beteenden gentemot vissa frågor.

Specifik undersökning

Specifik undersökning syftar till att ta reda på vad din målgrupp tycker om en viss produkt eller tjänst. Detta görs ofta under intervjuer där man där man ställer specifika och utförliga frågor.

Specifik undersökning används också ofta under nya varumärkeslanseringar när marknadsförare behöver samla in information som hjälper dem att förbättra sina befintliga erbjudanden.

Du kan till exempel utföra experiment eller använda dig av testmetoder för att få feedback från dina potentiella kunder om hur väl produkten passar deras specifika behov och krav.

Metoder för primär marknadsundersökning

Det finns många sätt för en organisation att samla in information från potentiella och befintliga kunder. De vanligaste primärundersökningsmetoderna är bland annat:

  • Djupgående intervjuer (en och en eller i små grupper)
  • Opinionsundersökningar (online, telefon eller via mejl)
  • Frågeformulär
  • Fokusgrupper
  • Observationer

Låt oss titta närmare på de olika typerna och på några exempel ur verkkligheten.

Intervjuer

Intervjuer är en av de mest populära metoderna för primärundersökning när det kommer till att samla in information, och de genomförs genom att man intervjuar kunder personligen, genom telefonintervjuer eller opionionsundersökningar online där respondenterna inbjuds att dela sina åsikter om företagets produkter eller tjänster.

Denna metod gör det möjligt för företag att anpassa sitt budskap och djupare engagera sig i sina potentiella kunder genom intervjuer en och en eller i små grupper.

Opinionsundersökningar

När företag har en specialiserad produkt eller tjänst som de vill utvärdera genomför de normalt opinionsunderundersökningar. Tack vare detta kan marknadsförare samla in primärdata från ett stort antal personer samtidigt.

Dessa kan genomföras genom frågeformulär antingen online eller på papper, genom intervjuer eller fokusgrupper.

Frågeformulär

Frågeformulär delas ofta ut via mejl, fysiskt eller per post.

Denna metod för primär datainsamling fungerar bra när marknadsförare försöker ta reda på mer om ett visst målmarknadssegment som de redan har viss kunskap om (och de kanske vill utforska vidare) eller om de vill ställa mer specifika frågor.

De kan ställa öppna frågor som låter kunderna uttrycka sina idéer grundligt eller slutna frågor, som är frågor med begränsade svar.

Fokusgrupper

En inte lika vanlig metod, där små grupper träffas och informellt diskuterar ett ämne. Fokusgrupper kan också liknas vid gruppintervjuer.

Genom att samla in information från en mängd olika människor med olika bakgrund och erfarenheter kan marknadsförare få gott om insikt i varför människor känner som de gör för deras produkter.

Observationer

Vad som särskiljer det här tillvägagångssättet från andra tekniker för insamling av primärdata är att marknadsförarna inte ställer frågor, de bara observerar vad som pågår.

Observationer kan göras genom att man betraktar människor medan de använder en viss produkt eller tjänst, pratar med dem om deras upplevelser eller intervjuar dem för att samla in mer relevant data.

Djupgående intervjuer

Fördelarna med primära undersökningar

Det spelar ingen roll hur viktig informationen är om du inte vet vad du ska göra med den eller hur du ska implementera den.

Men när primära undersökningar görs på ett effektivt sätt kan de gynna alla involverade. Nedan följer några exempel på hur:

Aktuell och relevant information

Världen förändras hela tiden, och därför behövs också uppdaterad information. Primära undersökningar garanterar aktuella och tillförlitliga uppgifter om din bransch, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut baserat på aktuella marknadsföringsförhållanden.

Skaffa dig detaljerad information från prospekt och kunder

När du genomför en primär undersökningsstudie kan du anpassa målet, metodiken och välja hur många du vill ska delta i din undersökning.

Med andra ord kan du få fullständig kontroll över processen för undersökningen och hur den kommer att passa ditt företags behov.

Fullständig äganderätt till data

Företaget äger rättigheterna till datan du samlar in från målpubliken. Det kommer att hjälpa till att undvika missförstånd eller äganderättsanspråk i framtiden.

Vidare gör detta det möjligt för dig att titta på redan existerande samt helt färsk data, vilket hjälper dig att bedöma hur det går för din organisation.

Nackdelarna med primär marknadsundersökning

Primär marknadsundersökning är ett effektivt sätt att samla in feedback från en viss målgrupp konsumenter, men det har också nackdelar.

Det är både dyrt och tar tid

Istället för att bara gå till biblioteket eller leta upp information på nätet kräver primära marknadsundersökningar att man tar kontakt med prospekt och kunder och ställer specifika frågor utefter deras behov. Detta kan vara väldigt tidskrävande för den som utför undersökningarna.

Till skillnad från sekundär marknadsundersökning är primär marknadsundersökning dyrt, vilket gör det svårt för små företag med strama budgetar.

Risk för partiska enkäter

Tro inte att den feedback du får från kunden alltid är pålitlig. På grund av tidigare erfarenheter av ett företag kan vissa respondenter vara partiska.

Detta kan göra det svårt för dem att ge svara uppriktigt, vilket kan påverka ditt företags strategi eller marknadsföringstaktik negativt.

Bör du genomföra primär marknadsundersökning?

Primär marknadsundersökning är en viktig del av alla marknadsföringskampanjer. Primär marknadsundersökning har flera fördelar och visar hur företag kan ge mer djupgående information om ett specifikt ämne eller skapa produkter eller tjänster riktade direkt till målgruppen.

Den primära undersökningen ger också värdefulla kundinsikter och kan fastställa vilka behov och önskemål din målgrupp har. Dessa insikter kan du sedan använda för att bedöma ditt företags framgång över tid.

Men utan en erfaren och inflytelserik grupp marknadsförare är risken stor att du inte får ut det mesta av den primära undersökningen.

Den goda nyheten är att vårt team på Extern Mötesbokning har arbetat med otroliga organisationer som tillhandahåller välkända marknadsundersökningstjänster för att ta fram en strategisk metodik som är bäst lämpad för dina såväl som dina prospekts behov.

Det är vårt mål på Extern Mötesbokning att hjälpa dig nå dina affärsmål genom att hjälpa dig samla in och analysera data, vilket gör att du kan fatta bättre beslut för ditt varumärke, vilket i sin tur gynnar ditt företag.

Kontakta vårt team idag för en gratis offert!Den enkla vägen till fler bokade möten.
Anmäl dig ovan kostnadsfritt.

Related Posts

© Externmotesbokning®