Kvalificerade leads vs okvalificerade leads: Detta behöver du veta!

February 04, 2022
Telemarketing
Såhär enkelt är det:
Välj önskad tjänst och begär offerter.
Vi matchar din begäran med våra partners.
Du mottar kostnadsfritt offerterna.

Om du är en företagsägare, reklamchef eller marknadsföringsbyrå som ansvarar för att locka trafik till din webbplats och omvandla leads till försäljning, då vet du hur viktigt ett jämnt flöde av leads är.

När man ska generera leads åt sitt företag är det viktigt att man förstår skillnaden mellan kvalificerade och okvalificerade leads. Det är troligare att kvalificerade leads kommer att bli kunder än okvalificerade.

Så hur avgör man om ett lead är kvalificerat eller inte? Och vad kan man göra för att öka chanserna att omvandla ett lead till en kund? Det ska vi ta reda på!

Leadkvalificering

Leadkvalificering

Leadkvalificering är nyckeln till effektiv leadgenerering. Det är där dina marknadsföringsinsatser är fokuserade på att säkerställa att du bara får leads som har potential att bli kunder.

Med andra innebär leadkvalificering att sälj- och marknadsföringsteamen separerar bra leads från dåliga innan de tar kontakt med dem, vilket sparar kampanjerna tid och pengar.

Därför måste marknadsförare och säljare förstå vad som räknas som en kvalificerad lead, hur de kan använda kvalificeringskriteriet i sin kampanj och vilken typ av konvertingsfrekvens som kommer att gynna dem bäst.

Vad är kvalificerade leads?

Kvalificerade leads är precis vad du behöver för att förbättra konverteringarna och öka intäkterna!

Dessa leads har valts ut för att de tros passa bra ihop med ett företags produkt eller tjänst eftersom de antingen redan visat intresse eller uppfyller vissa kriterier som gör dem till bra, kvalificerade leads för företagets leadbearbetningskampanj.

Detta kan ske genom att de besöker din webbsida, öppnar ett mejl eller fyller i ett formulär på din sida för att be om mer information.

De kan kategoriseras som leads kvalificerade för försäljning, alltså leads som visat tydligt intresse för att köpa dina produkter eller tjänster, eller leads kvalificerade för marknadsföring och som redan deltagit i marknadsföringskampanjer.

Ett bra sätt att identifiera dessa leads är att samla in data genom formulär som antingen skickas in eller laddas ner och som sedan.

Görs det rätt kommer du att kunna bygga en relation med dessa användare och de kommer sannolikt att bli till kunder!

Vad är okvalificerade leads?

Även om de verkar lovande till en början kan okvalificerade leads visa sig vara stora misstag som kostar dig tid, pengar och resurser.

Dessa leads kan komma att lämna din hemsida i samma sekund som de hamnar där, eftersom innehållet inte är relevant för dem! These may also include users who haven't even visited your site nor never found out about your brand before.

Dessa leads kommer ofta från jobbforum på nätet där det är oklart om den som postat verkligen vill ha hjälp eller om han eller hon är ute efter gratis råd.

Är på väg att fullfölja din säljcykel

Vad är det för skillnad mellan de båda?

En lead kan betraktas som hög eller låg kvalitet, beroende på deras beteende gentemot det du erbjuder, hur mycket de förstår av det och om de har några frågor om det överhuvudtaget.
I det här skedet är båda typer okej därför att båda potentiellt kan konverteras i framtiden, om det sköts på ett bra sätt. Ändå är det mycket som skiljer dem åt.

Högst troligt är de redo att köpa, bli kunder, ta reda på mer om ditt företag och så vidare.

Kort sagt är det individer som:

 • Är på väg att fullfölja din säljcykel.
 • Har läst på
 • Har intresse av dina produkter
 • Har en tydlig budget
 • Är mindre benägna att säga upp sina konton

En okvalificerad lead är å andra sidan någon som visat intresse för ditt företag, men som inte bundit upp sig än.

Man skulle kunna konvertera okvalificerade leads längre fram, men för det finns inga garantier. De kan verka intresserade till en början, men behöver ändå övertalas för att de ska göra ett köp.

Kort sagt är det de som:

 • Inte har bearbetats ordentligt i säljcykeln.
 • Inte vet vad du erbjuder och är ointresserade.
 • Inte har råd med dina produkter eller tjänster.
 • har möjligheten att säga upp sina konton och medlemsskap

Kvalificerade leads passar bra att skicka över till säljteamet eftersom de intresserat sig för det du erbjuder, vilket betyder att de med största sannolikhet kommer att ge ett positivt gensvar när de blir kontaktade av någon av dina medarbetare.

Okvalificerade leads kan vara riskabla eftersom de kanske inte vet om att de nappat på ett erbjudande eller en tjänst.

Dessa båda typer ska tas om hand om på olika sätt baserat på hur mycket jobb som krävs för att omvandla dem till betalande kunder.

Om du och dina marknadsförings- och säljteam får svårt att reda ut detta själva hjälper vi på Extern mötesbokning gärna till!

Extern mötesbokning kan hjälpa dig att generera leads och få ditt företag att växa genom att förstå skillnaden mellan kvalificerade och okvalificerade leads.

Vi vet hur dessa leads kan identifieras och kan därmed boka möten åt dig, vilket kan maximera din säljprocess och dina konverteringar.

Vilken ska du välja?

Det finns inga fasta regler när det kommer till att välja mellan de båda eftersom alla branscher genererar intäkter på olika sätt.

Vissa företag har specifika kundprofiler och riktar in sig på särskilda demografiska mål, medan andra helt enkelt bara vill attrahera så många nya kunder som möjligt.

Kort sagt, inget företag är det andra likt när det kommer till leads och strategier för leadgenerering, så att försöka hitta en ideallösning som passar alla är svårt.

Du bör dock kunna se skillnaden mellan huruvida någon kommer att lägga ett bud eller inte genom att titta på flera faktorer, som till exempel:

 • Demografi (till exempel åldersgrupp)
 • Inkomst
 • Geografisk plats (var befinner de sig?)

Denna lista är inte uttömmande utan pekar snarare på några av de kriterier som skiljer de som kan komma att köpa från de som troligtvis inte kommer att göra det.

Samtidigt är dessa kriterier viktiga när det kommer till att kvalificera leads samt avgöra huruvida din marknadsföring fungerat eller inte.

En marknadsföringsstrategi som fokuserar på okvalificerade leads och snabb försäljning är endast effektiv om du snarare än att satsa på långsiktig tillväxt och hållbarhet satsar på att bygga upp en kundbas så snabbt som möjligt.

En strategi som går ut på att generera kvalificerade leads bör fokusera på att på lång sikt utöka din kundbas och på vad den betyder för ditt företag i det långa loppet.

Det handlar om att hitta rätt balans mellan att attrahera nya samt bibehålla befintliga prospekt baserat på de behov de har under köpprocessens gång.

Detta kräver att man har en korrekt bild av vad som motiverar köparen. Annars kommer du och ditt sälj- och marknadsföringsteam slösa tid, pengar och resurser på marknadsföringsaktiviteter som inte leder någon vart vad gäller intäkter eller målgruppsinsikter.

Den enkla vägen till fler bokade möten.
Anmäl dig ovan kostnadsfritt.

Related Posts

© Externmotesbokning®