7 fördelar med marknadssegmentering för företag och kunder

April 01, 2022
Marknadsundersökning
Såhär enkelt är det:
Välj önskad tjänst och begär offerter.
Vi matchar din begäran med våra partners.
Du mottar kostnadsfritt offerterna.

Att förstå sig på sin kund är bland det viktigaste man kan göra som företagsägare. Detta innebär att ta reda på vilka de är och var de kan hittas.

Marknadssegmentering är en strategi som gör det möjligt för företag att känna igen olika slags kunder och avgöra hur man bäst når dem. Vissa företag riktar in sig på en specifik grupp åt gången, medan andra försöker locka alla samtidigt. Det är dock viktigt att komma ihåg att båda sätten har fördelar och nackdelar.

I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom fördelarna med marknadssegmentering för ditt företag och dina kunder.

Vad är marknadssegmentering?

Marknadssegmentering är ett av de mest effektiva sätten att nå ut till sin målgrupp. Den här marknadsstrategin gör det möjligt för dig att dela upp din kundbas i olika grupper så att du bättre än någon annan kan tillgodose deras behov.

Ponera att ditt företag tillverkar och säljer bilar. Om du bara riktar in dig på unga förare kanske du satsar på flashig design och gratis försäkring och bensin det första halvåret.

Men om du vill tilltala alla målgrupper samtidigt bör fördelarna vara mer generella, som gratis biltullar i ett år eller en viss summa pengar de kan spara in på service och underhåll av bilen. Detta beror på att du försöker tilltala en mycket större målgrupp och fördelar som tilltalar en specifik grupp kanske inte tilltalar en annan.

Exempel på kundsegmentering är bland annat demografisk, geografisk, beteendemässig och psykografisk segmentering.

De små grupperna i målgruppen eller marknadssegmenten kräver, agerar och beter sig olika från varandra. Som ett resultat bidrar denna process till att öka en produkts marknadsandel och lönsamhet genom att rikta in sig på varje marknadssegment separat.

7 fördelar med marknadssegmentering för ditt företag

Det finns flera fördelar med marknadssegmentering, vilket företag borde tänka på när de tar fram sin affärsstrategi. Nedan följer sju fördelar med marknadssegmentering att tänka på när man startar ett företag.

Skapa varumärkeskännedom genom nya försäljningskanaler

Marknadsföring handlar om att visa upp sin produkt för kunder, men det är inte alltid lätt att hitta nya säljkanaler som ger resultat. Marknadssegmentering kan hjälpa en att expandera till marknader där man tidigare inte haft någon närvaro.

Öka antalet högkvalitativa leads

En av de största fördelarna med marknadssegmentering är att det genererar högkvalitativa leads. Eftersom målgrupperna är granskade, mer specifika och mer definierade kommer du bara att komma i kontakt med relevanta personer, vilket ökar dina konverteringschanser.

Bättre produktutveckling

Marknadssegmentering gör det möjligt för marknadsförare att fokusera på sina viktigaste fördelar och unika konkurrensfördelar (USP, "Unique Selling Point"), vilket leder effektivare produktutveckling, marknadsföringsbudskap och kundengagemang. Genom att förstå vad marknaden vill ha kan du skapa produkter som tillfredsställer kunden.

Effektiva riktade marknadsföringskampanjer

Marknadssegmentering gör det möjligt för både stora och små företag att anpassa sina produkter eller tjänster till specifika konsumentkrav mer effektivt än någonsin tidigare.

Du kan skräddarsy ditt budskap och leverera det på ett sätt som gör det mer troligt att kunderna svarar positivt.

Öka företagets försäljning och vinst

När du väl har skapat ett marknadssegment och förstår hur kunderna beter sig är det mycket lättare att hitta rätt produkter eller tjänster som tillgodoser deras behov.

Eftersom dessa fördelar ökar över tiden, ökar även ditt företags intäkter.

Förbättrad varumärkeslojalitet och igenkänning

Förutom att effektivt nå din målgrupp, gör marknadssegmentering också det möjligt för dina kunder att uppfatta det unika värdet av ditt varumärke genom marknadsföringsinsatser som talar till dem.

Detta ökar dina chanser att slå dina konkurrenter.

Komma igång med marknadssegmentering

Marknadssegmentering är en utmärkt strategi om man vill få fler kunder att intressera sig för ens varumärke. Du kan satsa dina resurser där de kommer att ha störst inflytande på verksamhetens resultat genom att identifiera kundgrupper med liknande behov och utvärdera den potentiella lönsamheten i varje grupp.

Genom att studera dessa grupper kan företag fatta bättre beslut om hur de bäst kan nå dem.

Om du vill lära dig mer om marknadssegmentering eller om du vill ha vår hjälp med att implementera den här mycket starka strategin i ditt företag, ägna då lite tid åt att ta reda på vilken typ av marknadssegmentering som hade funkat bäst för dig.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet i branschen kan vi hjälpa dig att ta reda på vilka dina målmarknadssegment är och sedan sätta ihop en plan för hur du ska nå dem.

Vårt team på Extern Motesbokning är experter på att implementera framgångsrika strategier baserade på beteendebaserade datadrivna insikter. Vi erbjuder gratis rådgivning med våra välrenommerade partners specialiserade på marknadssegmentering för att diskutera vilka typer av marknadssegment som fungerar bäst för ditt företag.

Kontakta oss omedelbart så att vi tillsammans kan hjälpa dig och ditt företag att nå dessa mål!


Den enkla vägen till fler bokade möten.
Anmäl dig ovan kostnadsfritt.

Related Posts

© Externmotesbokning®